Την Πέμπτη 31/1/2019 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με το επαγγελματίες, μηχανικούς και νομικούς, που δραστηριοποιούνται στη δημοτική ενότητα Νεάπολης Βοιών στην αίθουσα ενημερώσεων του Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων τόσο στο Γραφείο Κτηματογράφησης και τα Γραφεία Ενημέρωσης όσο και ηλεκτρονικά, απαντήθηκαν απορίες και παρουσιάστηκε η web εφαρμογή των πολιτών.