Σας ενημερώνουμε ότι στη Νεάπολη Βοιών, στους Μολάους, στην Αρεόπολη και στις Κροκεές,θα δραστηριοποιηθούν σύντομα τοπικές μονάδες ενημέρωσης, προκειμένου να σας παρέχουν οποιαδήποτε τεχνική και νομική υποστήριξη για την πληροφόρησή σας, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας σας.

Το πρόγραμμα των εν λόγω μονάδων θα αναρτάται στην παρούσα σελίδα και στο γραφείο Κτηματογράφησης στη Σπάρτη.